ماه: مارس 2022

نگاهی بدون ایثار به فیلم “ایثار”
نقد فیلم

نگاهی بدون ایثار به فیلم “ایثار”

نگاهي بدون ايثار به فيلم «ايثار» شاهكار تاركوفسكي ؛هر هديه يي گونه يي ايثار است نويسنده: مهسا علي بيگي در…
پازولینی
حرف آزاد

پازولینی

درباره «پازولينی» شاعر: – آلبرتو مورآويا نمی توان يک شاعر را از ديگری برتر دانست اما «پازولينی», شاعر برجسته ی…
فیلم نو آور چیست؟
وادی هنر

فیلم نو آور چیست؟

  اصطلاح سینمایی برای توصیف درام های جنایی که قهرمان داستان آن در دنیایی بی رحم زندگی می کند. سبک…