روز: اکتبر 15, 2022

جان لنون : تصور کن هیچ بهشتی نیست
وادی هنر

جان لنون : تصور کن هیچ بهشتی نیست

تصور کن که بهشتی نیست آسونه، اگر تلاش کنی هیچ جهنمی زیر ما نیست بالای ما تنها آسمان باشد تصور…
آموزش رایگان تدوین فیلم
وادی هنر

آموزش رایگان تدوین فیلم

تدوین مستند به مثابه فرآیندی خلاق تدوین مستند به مثابه فرآیندی خلاقنوشتن دربارۀ مونتاژ به مثابۀ ساخت و انتقال یک…
مفاهیم موسیقی
وادی هنر

مفاهیم موسیقی

                                                  ((موسیقی)) موسيقي يكي از هدفهاي زيباست كه از ابتداي خلقت در نهاد طبيعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش…
فمنیسم چیست ؟
حرف آزاد

فمنیسم چیست ؟

زیر ترجمه ی بخش موضوعات فمینیسم از دائره المعارف فلسفی دانشگاه استنفورد در ایالات متحده ی آمریکاست که با کسب…