وادی هنر

مفاهیم موسیقی

موسیقی و مفهوم هایش

                                                  ((موسیقی))

موسيقي يكي از هدفهاي زيباست كه از ابتداي خلقت در نهاد طبيعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جويباران و ريزش آبشارها موسيقي ابتدائي بشر و اولين آموزگار انسان در آموختن اين هنر بوده است.
موسيقي زباني است كه انسان به ياري آن مي تواند كما بيش آنچه رادر ضمير مكنون و مكتوم خويش دارد به ميان آورد.
از سوي ديگر موسيقي وسيله اي است كه يك موسيقيدان ( خلاق موسيقي ) بسته به احساس، دانسته هاي عمومي، جهان بيني و انسانيت خويش از آنچه كه نزد استادان خود فرا گرفته و خود نيز آنها را به تجربة عملي گذارده، بهره گرفته و مكنونات قلبي، آرزوهاي نهفته فردي و يا سركوب شدة اجتماعي را باز آفريند.
اينك بي مناسبت نيست اندكي هم از تأثير صنعت موسيقي گفته شود.
بعضي از هنرمندان خواسته اند هنرهاي زيبا را با هم مقايسه كنند و شدت تأثير يكي را بر ديگري بيان نمايند ( خصوصاً در تأثير شعر و موسيقي و اهميت يكي بر ديگري سخنها گفته اند ولي انگار تأثير موسيقي در عموم بيش از شعر است و اگر شعر با موسيقي توأم شود و اثرش به مراتب بيش از موسيقي تنها و شعر بي آهنگ است.
توجه خاص جوانان ايراني به موسيقي و شنيدن آهنگهاي بي محتوا كه متأسفانه بيشترين بخش موسيقي راديوئي و تلويزيوني ما را تشكيل مي دهند از طرفي و فراهم نمودن وسايل و موجباتي كه بتوان موسيقي حقيقي را به گوش مردم رسانيد از طرف ديگر مرا بر آن داشت كه وضع اين هنر را با روشي كه دانشته و تغييراتي كه به ندرت در آن راه يافته مورد تحقيق و بررسي قرار داده و نتايج آن را در اختيار خوانندگان علاقه مند به اين هنر قرار دهم.

 

« معرفي مفاهيم اساسي موسيقي »
«
صوت »
صوت يا صدا از ارتعاش اجسام صدا دار حاصل مي شود، ارتعاشات جسم صدا دار در هوا توليد امواجي مي كند و اين موجها هوا را مرتعش كرده صدا را به گوش ما مي رساند. پردة صماخ كه در داخل گوش واقع شده از اثر ارتعاشات هوا لرزيده صدا در گوش ما توليد مي كند و ما صدائي كه حادث شده مي شنويم.
«
وزن »:
وزن عبارتيست از ضرب يك قطعه موسيقي كه مي توان وزن را به روح موسيقي تعبير كرد. وزن به موسيقي جان ميدهد و باعث تحريك شديد احساس و مولد هيجان مي شود.
موسيقي بر دو قسم است: موسيقي ضربي و موسيقي بي ضرب.
موسيقي ضربي آن است كه داراي وزن باشد مانند آهنگهائي كه براي رقص ساخته شده و پيش درآمد و مارش و … .
موسيقي بي ضرب آنست كه داراي وزن معينه و معلومي نباشد و بهترين نمونه براي آن آوازهاي وطني خودمان است.
«
ميزان ها »:
براي نوشتن وزنهاي مختلف، يك قطعه موسيقي را به قسمتهاي مساوي تقسيم مي كنند و هر يك از اين قسمتها را باصطلاح موسيقي ميزان گويند.
حد فاصل ميزان خطي است كه بر ميزان عمود مي شود و ميزان ها را از هم جدا مي كند. به اين خط، خط ميزان گفته مي شود. همة ميزان ها از نظر ارزش زماني براي نواختن با هم برابرند.
ميزانها انواع مختلفي دارد كه براي مثال مي توان به 4/4 ، 8/4 ، 4/3 واشاره كرد. ميزان 8/6 ميزان آهنگهاي رقصي و ريتميك است و به معناي 6 نت 8/1  چنگ  مي باشد.
v
موسيقي مبحث بسيار پيچيده و گسترده اي است كه نياز به فرصت براي صحبت، بسيار دارد. مباحث مهم ديگري چون گام شناسي، فواصل، نت خواني، ساز شناسي و … وجود دارد كه نياز به توضيحات مفصل دارند كه در اينجا از توضيح بيشتر خودداري مي شود و براي آشنايي بيشتر خوانندگان به منابع مورد استفاده در تحقيق ( در آخرين صفحه ) ارجاع داده مي شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن