روز: اکتبر 22, 2022

ابراهیم گلستان: شمشیر دفاع از توهمات ندارم
کارگردان ها

ابراهیم گلستان: شمشیر دفاع از توهمات ندارم

ابراهیم گلستان: شمشیر دفاع از توهمات ندارم حرف‌هایی از جنس همیشه فاطمه علی‌اصغر «من فقط پسر صاحب کافه را یادم…
فرانتس كافكا
وادی هنر

فرانتس كافكا

فرانتس كافكا نويسنده چك آلماني زبان 1883 – 1924 فرانتس کافکا در سوم ژوئيه 1883، در یک خانواده آلمانی ‌زبان…