آموزش نویسندگی

 نیچه و عشق
حرف آزاد

 نیچه و عشق

  نیچه و عشق (بخش یک ) بید ورکرک نظر نیچه در مورد عشق چه چیزی می تواند فردریک نیچه…
آموزش فیلمنامه نویسی
معرفی فیلم های خوب

آموزش فیلمنامه نویسی

فیلمنامه چیست ؟ آنواع فیلمنامه . ویژگی فیلمنامه سینما یک زبان است و مثل همه زبانهای دیگر، گرامر و قواعد…
کوروش حسینی : هر نوشته یی را نمی توان شعر گفت
وادی هنر

کوروش حسینی : هر نوشته یی را نمی توان شعر گفت

هرزبان موزونی شعر و هر شعری ؛ موزون نیست ….  هر ناظمی ضرورتا شاعر نیست !   شعر قدمت زیادی…