آموزش و پرورش

تربیت کردن بی تربیت ها
حرف آزاد

تربیت کردن بی تربیت ها

دیویی و تربیت   به نظر او، آموزش و پرورش امریکا (در نیمه اول قرن بیستم)، کودک را به صورت…
بیسوادان جامعه را بشناسیم
حرف آزاد

بیسوادان جامعه را بشناسیم

تعریف سواد از نظر سازمان جهانی یونسکو تعريف كلاسيك سواد، توانايی خواندن و نوشتن است. اما بر اساس تعريف يونسكو،…
اصطلاحات سینمایی
نقد فیلم

اصطلاحات سینمایی

اصطلاحات سینمایی : برخی از علاقمندان و حتی دست اندرکاران هنر سینما ،  کلمات و اصطلاحات سینمایی را بدون اینکه…