اشعار عاشقانه سهراب سپهری؛ گلچین شعر نو و ناب زیبا

یادداشت‌های منتشر نشده سهراب سپهری
حرف آزاد

یادداشت‌های منتشر نشده سهراب سپهری

/نامه ای از سهراب: نوشته شده بیش از نیم قرن پیش. خواندن این نامه زیبا را از دست ندهید و…