ال پاچینو

زخم صورت آل پاچینو
معرفی فیلم های خوب

زخم صورت آل پاچینو

چند نکته جالب درباره SCAR FACE 1-دی‌پالما از این می‌ترسید که فیلمش به برداشت دیگری از پدرخوانده تبدیل می‌شود. به…
حرف های جنجالی آل پاچینو در مورد سینماگران
وادی هنر

حرف های جنجالی آل پاچینو در مورد سینماگران

گفته های از آل پاچینو : – در بین بازیگران بعد از براندو، من به آن‌ها بازیگران بعد از براندو…