بهترین فیلمهای تاریخ سینما

ناصر تقوایی کیست ؟ کجاست ؟ چه می کند ؟
کارگردان ها

ناصر تقوایی کیست ؟ کجاست ؟ چه می کند ؟

ناصر تقوایی متولد : 1319  آبادان فارغ التحصیل رشته ادبیات از تهران نویسنده قصه های کوتاه . اولین مجموعه نوشته…