بهترین نویسنده ها

فرانتس كافكا
وادی هنر

فرانتس كافكا

فرانتس كافكا نويسنده چك آلماني زبان 1883 – 1924 فرانتس کافکا در سوم ژوئيه 1883، در یک خانواده آلمانی ‌زبان…
بهترین کتاب های جهان
حرف آزاد

بهترین کتاب های جهان

دل تاریکی کتابی که گوش می بیند و چشم می شنود   اثر بی بدیل جوزف کنراد بزرگترین رمان قرن…