بیضایی پس از یک دهه مهاجرت: اگر در کشورم بودم حاصلم چه بود؟

بهترین نقد و تحلیل از فیلم چریکه تارا اثر بهرام بیضایی
معرفی فیلم های خوب

بهترین نقد و تحلیل از فیلم چریکه تارا اثر بهرام بیضایی

چریکۀ تارا؛ رهایی از سنت‌ها   نوشته : دکتر سید علی اکبر هاشمی کرویی      چریکۀ تارا محصول سال 57…