بیوگرافی حافظ شیرازی ؛زندگی شخصی ،سبک اشعار و فال او

حافظ و نیچه و نیچه و حافظ
وادی هنر

حافظ و نیچه و نیچه و حافظ

شعر نیچه برای حافظ /داریوش آشوری فریدریش ویلهلم نیچه (۱۸۴۴­‏-‎۰۰‎‏۱۹) را فیلسوفِ فرهنگ نامیده اند، زیرا درگیریِ اصلیِ اندیشه‌یِ او…