سهراب سپهری کیست ؟

انتقادهای جنجالی احمد شاملو و دیگران به سهراب سپهری
حرف آزاد

انتقادهای جنجالی احمد شاملو و دیگران به سهراب سپهری

سهراب سپهری در پاسخ به انتقادهای شاعران هم نسل خود که به او بابت نپرداختن به دردهای انسانها (که البته…