شعر و موسیقی

مُشتی توت نارس جدیدترین کتاب راحله شوقی جمیل
وادی هنر

مُشتی توت نارس جدیدترین کتاب راحله شوقی جمیل

مؤلف: راحله شوقی جمیل “مُشتی توت نارس” عنوان جدیدترین کتاب راحله شوقی جمیل در قالب شعر سپید می باشد که در…