مقالات رایگان آموزشی

ایستراگ در سینما چیست ؟
معرفی فیلم های خوب

ایستراگ در سینما چیست ؟

ایستر اگ یک‌جورهایی تخم‌مرغ شانسی است که داخلش چیزهای خوشایندی وجود دارد. این مفهوم به سینما هم تسری پیدا کرد…