موسیقی بدون کلام

موسیقی راک خشن است چند نوع موسیقی rock وجود دارد ؟
وادی هنر

موسیقی راک خشن است چند نوع موسیقی rock وجود دارد ؟

  دهه 1980 گونه ای دیگر از  موسیقی راک به وقوع پیوست . این سبک هوی متال  ( heavy metal…