موسیقی

پرویز مشکاتیان
وادی هنر

پرویز مشکاتیان

مصاحبه ای از  ؛ سرکار خانم رولازمزمه در 31 مرداد ماه 1380   امروز جوانان ضرباهنگ زمان خودشان را می…
موسیقی راک چیست ؟
وادی هنر

موسیقی راک چیست ؟

Rock  موسیقی در دهه 1950 نوعی جدید از موسیقی بوجود آمد که در ابتدا             Rock and roll  وبعدها     rock    نامیده…