کتاب بهترین داستان های کوتاه آنتون چخوف

داستان کوتاهی از آنتوان چخوف
وادی هنر

داستان کوتاهی از آنتوان چخوف

داستان کوتاهی از آنتوان چخوف شرط «شرط‌بندی» (به روسی: Пари) داستان کوتاهی از آنتون چخوف، نوشته‌شده در سال ۱۸۸۹ است. موضوع داستان دربارهٔ شرط‌بندی یک…