کدام کلاس بازیگری ثبت نام کنم؟

نفس بازیگران سینما گرفته شد
وادی هنر

نفس بازیگران سینما گرفته شد

  آموزش صحیح تنفس بازیگران سینما تنفس یکی از عوامل مهم بازیگری است ، بازیگر باید با تنفس صحیح خود…
همه ایرانی ها می خواهند کارگردان یا بازیگر باشند . چرا ؟
حرف آزاد

همه ایرانی ها می خواهند کارگردان یا بازیگر باشند . چرا ؟

اپیدمی ه سینما به ناگاه چشم باز می کنیم و می بینیم بیش از نیمی از اطرافیانمان،فیلمساز می شوند.  …