کشف راز اصغر فرهادی

اصغر فرهادی بالاخره جواب همه را داد
کارگردان ها

اصغر فرهادی بالاخره جواب همه را داد

بهترین راه فیلم دیدن از منظر اصغر فرهادی «اصغر فرهادی» کارگردان اسکاری که برای داوری بخش «جریان‌های نو» جشنواره بین‌المللی…