کوروش حسینی و نویسنده فیلم

هژیر داریوش کیست ؟
کارگردان ها

هژیر داریوش کیست ؟

هژیر داریوش (   1375 -1361  )   بندر انزلی هژیر داریوش پس از پایان تحصیلات به فرانسه رفت و از مدرسه…