۵ داستان کوتاه از چخوف که نمی‌توان به راحتی از آن‌ها گذشت

داستان کوتاهی از آنتوان چخوف
وادی هنر

داستان کوتاهی از آنتوان چخوف

داستان کوتاهی از آنتوان چخوف شرط «شرط‌بندی» (به روسی: Пари) داستان کوتاهی از آنتون چخوف، نوشته‌شده در سال ۱۸۸۹ است. موضوع داستان دربارهٔ شرط‌بندی یک…